Mer om oss

Stamsele maskintjänst

ROT-avdrag

Vi på Stamsele maskintjänst hjälper både privatpersoner och företag. Om du är en privatperson, så kan du självfallet använda dig av ROT-avdraget, som är en skattefinansierad reform, som i skrivande stund ger alla privatpersoner rätt till 30 procents rabatt på all arbetskostnad, när de anlitar ett företag likt vårt. Om du vill veta mera om ROT-avdraget, så är du välkommen att höra av dig till oss på Stamsele maskintjänst, så hjälper vi dig.